Kilpailut


KILPAILUKALENTERI


ILMOITTAUTUMINEN

Osakkaat, pelioikeutetut & jäsenet

 • Kilpailuihin voi ilmoittautua suoraan omilla jäsentunnuksilla nexgolfiin, sähköpostilla tai puhelimitse caddiemasterille.

Ilmoittautuminen kilpailuihin NexGolfissa

 • Kirjaudu sisään NexGolfiin ja siirry kohtaan ”kilpailut ja tapahtumat”.
 • Listalta löytyvät kaikki ne kilpailut, joihin voit ilmoittautua sähköisesti.
 • Klikkaa ilmoittautumisnappulaa ja anna lähtöaikatoive, mikäli sellaista kysytään.
 • Ilmoittautumisesi jää näkyville järjestelmään. Jos osallistumiselle tulee este, ilmoittautuminen perutaan ottamalla yhteyttä caddiemasteriin.

Vieraspelaajat

 • Kilpailuihin voi ilmoittautua sähköpostilla tai puhelimitse caddiemasterille.
 • Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan nimi, seura, tasoitus ja jäsennumero.

Ilmoittautumisajat

 • Lauantaina ja sunnuntaina alkaviin kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään saman viikon torstaina kello 16:00 mennessä.
 • Muiden päivien kilpailuihin ilmoittautuminen kolme (3) päivää ennen (esim. jos kilpailu alkaa maanantaina, niin ilmoittautumisen on tapahduttava viimeistään perjantaina kello 16:00, ellei ilmoittautumislistaan ole toisin merkitty).
 • Viikkokilpailuihin, jotka pelataan ajanvarauksen yhteydessä, ilmoittaudutaan maksamalla kilpailumaksu caddiemasterille ennen kierroksen aloittamista.
 • Lähtöluettelo julkaistaan viimeistään yhden (1) päivän kuluttua ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Useamman päivän kestävissä kilpailuissa 2. ja sen jälkeisen kierroksen lähtöluettelot julkaistaan mahdollisimman pian viimeisen kilpailijan tuloskortin luovutuksen jälkeen.

Jälki-ilmoittautuminen

 • Kilpailuihin otetaan järjestyksessä pelaajia jonotuslistasta/jälki-ilmoittautuneista, kilpailuista poisjääneiden pelaajien tilalle.

KILPAILUSÄÄNNÖT

Kaikissa kilpailuissa noudatetaan golfin sääntöjen lisäksi Yyteri Golfin paikallissääntöjä. Lisätietoja: Golfin säännöt.

Etiketti ja turvallisuus

 • Kilpailuissa on noudatettava yleisiä ja paikallisia turvallisuusohjeita sekä golfin etikettiä.
 • Jos pelaajan katsotaan käytöksellään rikkoneen turvallisuusohjeita tai golf-etikettiä, kilpailutoimikunnalla on oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen antaa pelaajalle huomautus, varoitus tai sulkea pelaaja kilpailusta.
 • Turvallisuusohjeiden rikkominen johtaa kuitenkin aina kilpailusta sulkemiseen.
 • Lisätietoja: Golfin etiketti

Osallistumisoikeus

 • Ellei kilpailukutsussa toisin mainita, kilpailut ovat avoimia kaikille EGA-tasoituksen omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille.
 • Ilman voimassa olevaa EGA-tasoitusta voi osallistua kilpailuun, mutta ei ole oikeutettu palkintoihin.

Osanottajamäärä

 • Pelaajat otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita.
 • Enimmäismäärä kilpailuihin on yleensä 120 pelaajaa.

Tasoitukset

 • Kilpailija vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta.
 • Korkein sallittu tasoitus kilpailuissa on 36.
 • Kilpailusarjoihin määritetyt tasoitusrajat ovat tarkan tasoituksen mukaisia.

Kilpailusarjat

 • Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan NexGolfin kilpailukalenterissa olevan kilpailun nimen yhteydessä tai lisätiedoissa.
 • Sarja järjestetään, mikäli siihen osallistuu vähintään kuusi pelaajaa.

Kilpailujen tiiauspaikat

 • Miehet käyttävät keltaisia tiiauspaikkoja ja naiset punaisia, ellei toisin mainita.

Kilpailujen tuomarit

 • Jos kilpailuun on nimetty tuomari, hänen päätöksensä tarvittavissa sääntötulkinnoissa on lopullinen.
 • Jos kilpailuun ei ole nimetty tuomaria, sääntötulkinnat päättää kilpailutoimikunta.

Pelinopeus

 • Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun.
 • Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

Lyöntipeli Reikäpeli

1. rikkomus: Varoitus Varoitus

2. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti Reiän menetys

3. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä Reiän menetys

4. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen Kilpailusta sulkeminen

 • Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.
 • Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän.

Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta

 • Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys.
 • Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys.
 • Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu.
 • Mahdollisen vaaratilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.

Puhelimen käyttö kilpailuissa

 • 1. Mittalaitteet (Sääntö 14-3): Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3. Rangaistus säännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta (toistuvasta) rikkeestä: Pelistä sulkeminen.
 • 2. Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet): Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla. Rangaistus säännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta (toistuvasta) rikkeestä: Pelistä sulkeminen.

Tuloskorttien palautus

 • Tuloskortit on palautettava viivyttelemättä pelin jälkeen kilpailutoimistoon.
 • Rangaistus säännön rikkomisesta: Kilpailusta sulkeminen.

Palkinnot

 • Palkintojen määrä päätetään sarjan osanottajamäärästä riippuen.
 • Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa.

Golfauton käyttäminen avoimissa kilpailuissa

 • Golfauton käyttäminen avoimissa kilpailuissa on sallittua vain lääkärintodistuksella. Rangaistus säännön rikkomisesta: Kilpailusta sulkeminen.

Myöhästyminen tai poisjäänti

 • Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen lähtöaikansa. Hyvä golfetiketti edellyttää, että pelaaja on lyöntipaikalla ainakin viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.
 • Jos pelaaja myöhästyy korkeintaan viisi minuuttia, rangaistus on kaksi lyöntiä tai reikäpelissä reiän menetys. Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin viisi minuuttia, on rangaistuksena kilpailusta sulkeminen.
 • Kilpailusta poisjäämiseen on oltava hyväksyttävä syy, jollainen on esim. sairastuminen. Huono sää tai sopimaton starttiaika eivät ole hyväksyttäviä syitä.
 • Poisjäämisestä on ilmoitettava viimeistään yksi (1) tunti ennen kilpailun alkamista caddiemasterille tai kilpailun johtajalle.

Ratkaisut tasatulostilanteissa

Tasoitukselliset (HCP/PB) kilpailut

Voittaja selviää seuraavalla menetelmällä 18 r kilpailussa:

 • Pienempi slope.
 • Pienempi tarkka tasoitus.
 • Parempi hcp/pb -tulos viimeisellä yhdeksällä, kuudella, kolmella tai viimeisellä reiällä.
 • Arpa.

Tasoituksettomat (SCR) kilpailut

Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset 18, 36 ja 54 reiän kilpailuissa matemaattisen menetelmän perusteella:

 • 18 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 • 36 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9), viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 • 54 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten kolmenkymmenenkuuden (36) reiän tulos, sen jälkeen viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9), viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 • Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien numerojärjestyksen mukaan eli kentän viimeiset 9, 6, 3, ja viimeinen reikä.
 • Mestaruuskilpailussa mestaruus ratkaistaan kaikissa sarjoissa välittömästi suoritettavalla ns. äkkikuolema-uusinnalla.

Kilpailun päättyminen

 • Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.

CBA & HR

CBA - Computed Buffer Adjustment

CBA säätää tasoitusryhmän buffer zonen paikkaa kilpailun tulosten perusteella. Laskukaavaa on hiukan muokattu edellisestä vuodesta ja CBA:n arvovälit ovat muuttuneet. CBA:n mahdollisia arvoja ovat nyt +1, 0, -1, -2 ja -2&RO, kun ne aiemmin olivat +1 - -4&RO (reduction only).

CBA-laskennassa kilpailun pelaajien tuloksia suhteutettuna tasoitusvyöhykkeeseen verrataan laskettuun pelaajien oletettuihin tuloksiin, jos pelattaisiin ”normaaleissa” olosuhteissa. Jos tulokset poikkeavat tiettyjen rajojen ulkopuolelle, tehdään puskurivyöhykkeelle kullekin pelaajalle säätöä. Säätö voi olla ylöspäin (jos pelaajat pelaavat oletettua paljon paremmin) tai alaspäin (jos pelaajat pelaavat oletettua paljon huonommin) niissä rajoissa, joita normaali puskurivyöhyke sallii. Lisäksi voi olla, että olosuhteet ovat niin huonot, että tulokset vaikuttavat tasoituksiin vain laskevasti.

CBA lasketaan vain 18-reiän tasoituskelpoisiin kilpailuihin eikä esim. 9-reiän tasoituskelpoisiin kilpailuihin tai harjoituskierroksille. CBA-laskennan tarkoituksena on lisätä yksi elementti EGA:n tasoitusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen. Pelaajan ei tarvitse huolehtia CBA-laskennasta, vaan se suoritetaan automaattisesti tasoitusta ylläpitävän tahon toimesta.

HR (Handicap Review) tasoituksen tarkistus

HR korvaa vuositarkastuksen (AHR). Tasoituksen tarkastus tehdään lähtökohtaisesti aina vuoden vaihteessa. Se voidaan myös tehdä kesken kauden esim. jos pelaajalle ei ole voitu tehdä tarkastusta vuoden vaihteessa, koska hänellä on ollut liian vähän tasoitustuloksia tasoitusrekisterissään. Pelaaja voi pyytää tarkastusta tasoitustoimikunnalta, mutta tasoitustoimikunnalla on aina oikeus tehdä tarkastus pelaajan tasoitukselle.

Tasoituksen tarkastuksessa lasketaan viimeisen 12 kk aikana tehdyt tulokset. Tasoitustuloksia tarvitaan vähintään 8 kappaletta. Tasoituksen tarkastuksella voi tasoitus muuttua entisen kahden kokonaisluvun sijaan seuraavasti:

• Tasoitusryhmässä 1 : ±1 lyöntiä

• Tasoitusryhmässä 2 : ±2 lyöntiä

• Tasoitusryhmässä 3-5 : ±3 lyöntiä

Lisälukemista: golf.fi artikkeli & EGA Handicapping System


JÄRJESTÄ KILPAILU

TAPAHTUMAN NIMI *

TAPAHTUMAN PÄIVÄMÄÄRÄ *

PÄIVÄ Päivä12345678910111213141516171819202122232425262728293031

KUUKAUSI KuukausiTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou

VUOSI Vuosi202120222023

STARTTIAIKATOIVE

HENKILÖMÄÄRÄ

LÄHTÖTAPA

Ajanvarauksen yhteydessä

Normilähdöt 10 min välein

Yhteislähtö

KISATAPA

Yksilökisa

Joukkuekisa

PALVELUT

Aamupala

Eväspaketti

Taukotupatarjoilu

Tulospalvelu

Kisaruokailu

Palkinnot

Muu, mikä?

ERIKOISKISAT

Pisin drive

Lähimmäislippua

Muu, mikä?

MAKSUTAPA

Laskututs

Käteinen

LASKUTUSOSOITE

YHTEYSHENKILÖ *

SÄHKÖPOSTIOSOITE *

PUHELINNUMERO *

LISÄTIETOJA


Sauna ja kärryjen käyttö kuuluvat aina pakettiin.

LÄHETÄ


  PELIMUODOT

  Pistebogey

  Pelaaja saa aina 2 pistettä pelatessaan reiän omaan laskennalliseen pariinsa (esim. jos pelattava väylä on par 4 ja pelaaja saa tasoituksensa mukaan 2 lisälyöntiä kyseiselle väylälle, on pelaajan laskennallinen par 6). Jokainen lyönti alle tasoituksen antaa yhden lisäpisteen ja jokainen lyönti yli tasoituksen vähentää pisteen. Kaksi yli parin tai enemmän ei anna yhtään pistettä. Kun pelaajalla ovat mahdollisuudet pisteiden saantiin reiällä menneet (esim. edellä mainitussa tilanteessa pelaaja on lyönyt jo 8 lyöntiä), on pallo hyvä poistaa pelistä nostamalla se taskuun. Voittaja on se kilpailija, joka saa korkeimman yhteispistemäärän.

  Lyöntipeli

  Lyöntipelissä pelikierrosten määrä on annettu kilpailumääräyksissä. Voittaja on pelaaja, jolla on vähiten lyöntejä. Kilpailu voi olla tasoituksellinen eli hcp tai tasoitukseton eli scratch-kilpailu. Aloitusoikeus on pelaajalla, jolla oli alin tulos edelliseltä reiältä.

  Reikäpeli

  Reikäpeli on kahden pelaajan tai joukkueen välinen ottelu reiän voitosta. Reikä voitetaan pelaamalla se vastustajaa vähemmillä lyönneillä. Joukkue voi voittaa, tasata tai hävitä reiän. Reikäpeli voidaan pelata tasoituksellisena tai ilman tasoituksia. Tasoituksellisena pelattaessa suuremmalla tasoituksella pelaava saa tasoituksen eron verran lyöntejä hyväkseen.
  Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkkeen mukaisessa järjestyksessä. Viisi lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden HCP-sarakkeen (indeksin) arvo on 1-5. Puolikas lyönti korotetaan lähimpään kokonaislyöntiin.
  Pelaajien on syytä jokaisen reiän jälkeen todeta tilanne. Ottelun tilanne ilmaistaan termeillä "reikää voitolla" tai "tasan" ja "reikää jäljellä". Joukkue on "dormie", kun se on yhtä monta reikää voitolla kuin reikiä on jäljellä. Ottelun on voittanut se joukkue, joka on voitolla useamman reiän kuin jäljellä on pelaamattomia reikiä. Tasatilanteen ratkaisemiseksi toimikunta voi jatkaa täyttä kierrosta tarvittavalla määrällä jatkoreikiä voittajan selville saamiseksi. Jatkoreiät pelataan yleensä äkkikuolema (sudden death) -periaatteella. Hävinnyt joukkue merkitsee tuloksen tuloslistaan esim. 2/1, mikä merkitseee, että vastustajat olivat kaksi reikää voitolla kun reikiä oli jäljellä enää 1. Aloitusoikeus on joukkueella, joka voitti edellisen reiän tai tasatun reiän jälkeen sitä edellisen reiän. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen.

  Best Ball

  Parikilpailu. Kumpikin pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan. Kultakin reiältä huomioidaan joukkueen tulokseksi parempi nettotulos. Jos toinen pelaaja ei pelaa reikää loppuun saakka, siitä ei seuraa rangaistusta. Kilpailun tulos ei vaikuta pelaajien tasoituksiin.

  Sramble

  Kaikki joukkueen jäsenet suorittavat avauslyönnin.

  Joukkue valitsee jatkolyöntipallonsa vapaasti.

  Pallon paikka merkataan.

  Joukkue valitsee lyöntijärjestyksen vapaasti.

  Lyöntivuorossa oleva pelaaja ASETTAA pallonsa max. 15cm etäisyydelle, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Tätä noudatetaan koko pelialueella.

  Estealueilla ja bunkkereissa pallo ASETETAAN vastaavaan asemaan kuin missä valittu pallo sijaitsi. Esim. jos pallo on bunkkerissa uponneena tai esim. jalanjäljessä, niin muutkin pallot ASETETAAN vastaavaan asemaan valitun pallon kanssa.

  Griineillä pallo ASETETAAN samaan asemaan valitun pallon kanssa.

  Puttilinjalla tai sen jatkeella seisominen on kielletty.

  Jos ensimmäisenä lyöty pallo jää reiän välittömään läheisyyteen voi pelaaja putata sen kuppiin ja joukkuetoverilla on silti vielä mahdollisuus koittaa saada putti sisään yhtä vähemmällä lyöntimäärällä. (tämä pelin nopeuttamiseksi)

  Tasoitus (slope) määritellään siten, että jäsenten yhteenlasketusta tasoituksesta huomioidaan 25 % joukkueen kokonaistasoitukseksi. Tämä kokonaistasoitus ei kuitenkaan voi olla korkeampi kuin parhaimman pelaajan tasoitus. Yksittäisen pelaajan maksimitasoitus on 36.

  + tasoituksilla oleville tasoituksille noudatetaan seuraavaa menettelyä. Jos vain toisella pelaajalla + tasoitus, niin joukkkueen tasoitus on sama, kuin tämän pelaajan tasoitus (slope). Jos molemmilla pelaajilla + tasoitus, niin joukkueen tasoitus on paremman pelaajan tasoitus (slope) lisättynä yhdellä lyönnillä.

  Muilta osin kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton voimassa olevia sääntöjä.

  Texas Scramble

  Kaikki joukkueen kolme pelaajaa lyövät avaukset tiiltä. Avauksien jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään. Pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää seuraavan lyönnin väliin.

  Sen jälkeen joukkueen kaksi muuta jäsentä asettavat pallonsa (tämä koskee sekä väylää että raffia ja metsää) merkitylle paikalle, kuitenkin enintään tuloskortin lyhyen sivun päähän merkitystä paikasta, mutta ei raffista väylälle. Lyöntivuorossa olevat pelaajat lyövät vuoroillaan seuraavat lyönnit. Peli jatkuu samalla tavalla, myös viheriöllä pallot asetetaan.

  Hiekkaesteissä pallojen asema palautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on jalanjäljessä kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä.

  Jokaiselta pelaajalta pitää huomioida vähintään kolme aloitusta.

  Foursome (nelinpeli)

  Kilpailu, jossa kaksi kilpailijaa pelaa joukkuetovereina yhdellä pallolla. Toinen pelaaja lyö avauslyönnit parittomilta ja toinen parillisilta tiiltä. Avauslyönnin jälkeen palloa lyödään vuoron perään. Rangaistuslyönnit eivät vaikuta lyöntijärjestykseen. Huom. Varapallo tai muu peliin laitettu pallo täytyy pelata siltä tiiltä, josta alkuperäinen pallo pelattiin. Sekanelinpelissä naiset saattavat joutua pelaamaan miesten tiiltä tai päinvastoin.

  Greensome

  Greensome on nelinpelin muunnelma. Molemmat joukkueen pelaajat lyövät avauslyöntipaikalta. Joukkue valitsee toisen avauslyöntipaikalta pelatuista palloista pelipallokseen. Valitulla pallolla jatkaa se pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään tämän jälkeen vuoronperään. Huom. Greensomessa ei pelata varapalloa. Jos molemmat katoavat tai menevät ulos, joukkue valitsee toisen pelaajan pallon (esim. pelaaja A). Joukkueen toinen pelaaja lyö uuden pallon siltä tiiltä, jolta A pelasi.

  Shoot-out

  Shoot-out luonteeltaan näytösottelu. Pelissä on mukana yleensä kymmenen pelaajaa, jotka pelaavat yhdeksän reikää. Jokaisella reiällä huonoin pelaaja pudotetaan pois. Jos kaksi tai useampi pelaaja on viimeisellä sijalla, ratkaistaan putoaja yhdellä lähipelilyönnillä, esim. viheriöbunkkerilyönnillä. Heikoin suorite putoaa pois. Yhdeksän reiän jälkeen selviää voittaja. Tasoitus: pelimuoto soveltuu huonosti tasoituskilpailuksi. Siksi sitä pelataankin yksinomaan scratch-kilpailuna.


  WEST COAST TOUR

  West Coast Tour 2020

  Kesä-heinäkuun vaihteessa on jo vuodesta 2005 pelattu West Coast Touria viidellä eri kentällä. Mukana ovat Uudenkaupungin Golfklubi, Rauma Golf, Nakkila Golf, Yyteri ja Kalafornia.

  WCT 2020 pelataan heti juhannuksen jälkeen eli 22.-26.6.2020. Tänäkin vuonna osakilpailuihin pääsevät mukaan ainoastaan tourilla mukana olevat pelaajat. Uudestakaupungista aloitetaan maanantaina 22.6. siitä jatketaan Raumalle 23.6. Nakkilaan 24.6., Yyteriin 25.6. ja tour päättyy Kalaforniaan perjantaina 26.6.

  WCT Kilpailutiedote

  • Kilpailun nimi: Sokos Hotel Vaakuna West Coast Tour
  • Pelimuoto: Lyöntipeli tai pistebogey sarjasta riippuen. Lisäksi seurojen välinen kilpailu.
  • Osallistumisoikeus: Kilpailu on avoin amatööreille
  • Kilpailun vastuulliset järjestäjät: UGK, RG, NaG, YG, PGK

  Kilpailupäivät:

  • Uusikaupunki ma 22.6. klo 8.00 WCT 1
  • Rauma ti 23.6. klo 8.00 WCT 2
  • Nakkila ke 24.6. klo 8.00 WCT 3
  • Yyteri to 25.6. klo 8.00 WCT 4
  • Pori/Kalafornia pe 26.6. klo 9.30 WCT 5

  Tourilla jaetaan jokaisessa osakilpailussa omat palkinnot, minkä lisäksi palkitaan kokonaiskilpailussa menestyneet. Kilpailussa palkitaan vähintään kolme parasta kilpailijaa sarjaa kohti, samoin kokonaiskilpailussa. Palkintojen yhteisarvo kilpailua kohti n. 1000 €. Ne pelaajat, joilla ei ole aktiivista EGA-tasoitusta, eivät voi saada osakilpailusta palkintoa, vaikka olisivat siihen sijoituksensa puolesta oikeutettuja.

  Kilpailukiertueen max. osallistujamäärä on 120. Pelaajat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jokainen seura vastaa paikallissäännöistä oman kenttänsä osalta. Etäisyyskiikarit sallitaan kaikilla tourin kentillä. Pelaajan sarjan ratkaisee se, mikä tasoitus hänellä on voimassa kilpailun aloituspäivänä. Pelaajan sarja ei siis vaihdu kesken kiertueen. Tasoitusmuutokset huomioidaan jokaisesta kilpailusta erikseen.

  Kilpailumääräykset, pistelaskutaulukko ja tulokset sekä yhteispisteet ovat nähtävissä Kalafornian nettisivuilla ja kenttien internet sivuilla. Osakilpailujen tulokset löytyvät seurojen omista kilpailukalentereista.

  Ilmoittautumisohjeet WCT:lle

  Kilpailumaksut: Kilpailumaksu koko kiertueesta on 170 € järjestävien seurojen aikuisjäseniltä, 185 € muiden seurojen aikuisjäseniltä sekä 80 € kaikkien seurojen junioreilta (21 v. tai alle). Kilpailumaksu sisältää kaikki 5 kilpailua (maksettava etukäteen) ja keittolounaan sekä illallisbuffeen palkintojenjaon yhteydessä. Juniorit pelaavat yleisissä sarjoissa.

  Perjantain 26.6. kilpailun jälkeen on kiertueen pelaajille illallisbuffet ja palkintojenjako Porissa Ravintola Satakunnassa (Vaakunassa) klo 19. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan Uudessakaupungissa 1. kilpailupäivänä. Buffet sisältyy tourin pelaajien kilpailumaksuun.

  Kilpailuun ilmoittautuminen: maksamalla pe 12.6. mennessä Uudenkaupungin Golfklubin tilille Nordea FI49 1185 3000 1344 77 kilpailumaksun 170/185/80 €. Ilmoita viestissä nimi, seura ja tasoitus.
  Viimeisenä pelipäivänä on käännetty lähtöjärjestys ainakin SCR kokonaistulosten osalta.
  Jokainen seura vastaa paikallissäännöistä oman kenttänsä osalta. Etäisyyttä mittaavat laitteet sallitaan kaikilla tourin kentillä.

  Vaakunan majoitustarjous West Coast Tourille

  Original Sokos Hotel Vaakuna Pori tarjoaa majoitusta ajalle 22.-27.6.2020. Varmista majoituksesi varaamalla ajoissa! Ajankohdalle on todella paljon kysyntää, joten suosittelemme tekemään varaukset heti. Varauksen voi perua vielä tulopäivänäkin ennen klo 18 kuluitta.

  HINNAT:
  STANDARD: 78€ / yhden hengen huone / vuorokausi; 98€ / kahden hengen huone / vuorokausi
  SUPERIOR: 98€ / yhden hengen huone / vuorokausi; 118€ / kahden hengen huone / vuorokausi

  Hinnat ovat saatavilla 8.6.2020 asti saatavuuden mukaisesti.

  Hinnat sisältävät aamiaisen, asiakassaunan ja hotellin kuntoilutilan käytön. Hinnat sisältävät myös S-Bonuksen.

  Varaukset sivustolta www.sokoshotels.fi varauskoodilla BWCT2020
  tai suoraan hotellimme myyntipalvelusta sales.pori@sokoshotels.fi
  tai puhelimitse 029 004 2002 koodilla ”BWCT2020”


  PISTELASKUTAULUKKO SCR- JA HCP-SARJAT

  Pisteitä osakilpailuista annetaan kiertueelle osallistuville alla olevan taulukon mukaisesti Scr- ja Hcp-sarjoissa. (Pb-sarjassa yhteispisteisiin lasketaan pelaajan 4 parasta kierrosta.). Tasapisteisiin kokonaiskilpailussa päätyneiden pelaajien paremmuusjärjestyksen määrää heidän sijoituksensa tourin viimeisessä osakilpailussa. SCR- ja HCP- sarjoissa osakilpailussa tasatulokseen päätyneiden sijalukupisteet jaetaan.

  • Osakilpailun sija 1 30 p
  • sija 2 26 p
  • sija 3 23 p
  • sija 4 20 p
  • sija 5 18 p
  • sija 6 16 p
  • sija 7 14 p
  • sija 8 13 p
  • sija 9 12 p
  • sija 10 11 p
  • sija 11 10 p
  • sija 12 9 p
  • sija 13 8 p
  • sija 14 7 p
  • sija 15 6 p
  • sija 16 5 p
  • sija 17 4 p
  • sija 18 3 p
  • sija 19 2 p
  • sija 20 1 p

  Pistebogeysarjassa yhteispisteisiin lasketaan pelaajan 4 parasta kierrosta.

  Seurojen välinen kilpailu:

  • 2 parasta scr tulosta/seura/osakilpailu lasketaan tulokseen. Paras seura palkitaan kiertopalkinnolla (pokaali).